ninidata.com | ویزیت های ماه اول نوزاد

ویزیت های ماه اول نوزاد

در این مقاله ویزیت های ضروری ماه اول نوزاد توسط متخصص کودکان اورده شده است .

  • 1401/07/02
  • 330 بازدید
ninidata.com | ضایعات پوستی نوزاد، اریتم توکسیکوم

ضایعات پوستی نوزاد، اریتم توکسیکوم

در این مقاله تصاویر اریتم توکسیکوم را مشاهده می کنید

  • 1400/09/26
  • 701 بازدید
ninidata.com | راهنمای پیشگیری و درمان هیپوترمی در نوزادان

راهنمای پیشگیری و درمان هیپوترمی در نوزادان

این راهنما توسط اداره سلامت نوزادان دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس نسخه اول (بهمن ماه 1399) تهیه و منتشر شده است . پدید آورندگان پیش نویس دکتر محمد حیدرزاده ، رئیس اداره سلامت نوزادان دکتر سعداله یگانه دوست فوق تخصص نوزادان ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتر لیلا عسگرزاده ، دستیار فوق تخصصی نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آزاده رنجبر کارشناسی ارشد و سرپرستار بخش NICU بیمارستان پارس رشت

  • 1399/11/21
  • 6.823K بازدید
ninidata.com | پیگیری های نوزاد نارس پس از ترخیص

پیگیری های نوزاد نارس پس از ترخیص

پیگیری های نوزاد نارس پس از ترخیص آورده شده است .

  • 1399/11/20
  • 465 بازدید
ninidata.com | مخاطرات زردی نوزادی

مخاطرات زردی نوزادی

در این مقاله مخاطرات زردی نوزادی اورده شده است .

  • 1397/09/09
  • 553 بازدید

2024 © ninidata.com - طراحی و پشتیبانی w3ir
Top