ninidata.com | اكوكارديوگرافي جنین

اكوكارديوگرافي جنین

در راستاي غربالگري بيماري هاي جنين، و براي شناسايي و درمان به هنگام ناهنجاري هاي قلبي، پيش از پايان هفته 19 بارداري، اكوي قلب جنين، پس از درخواست پزشك زنان و زايمان، بدست فوق تخصص قلب كودكان انجام ميشود.در این مقاله موارد لزوم این بررسی اورده شده است .

  • 1397/10/27
  • 755 بازدید
ninidata.com | اكوكارديوگرافي جنين

اكوكارديوگرافي جنين

در راستاي غربالگري بيماري هاي جنين، و براي شناسايي و درمان به هنگام ناهنجاري هاي قلبي، پيش از پايان هفته 19 بارداري، اكوي قلب جنين، پس از درخواست پزشك زنان و زايمان، بدست فوق تخصص قلب كودكان انجام ميشود.در این مقاله موارد لزوم این بررسی اورده شده است .

  • 1397/10/27
  • 569 بازدید
ninidata.com | کی به وجود بیماری قلبی در نوزادان و کودکان مشکوک شویم ؟؟؟؟

کی به وجود بیماری قلبی در نوزادان و کودکان مشکوک شویم ؟؟؟؟

در این مقاله یافته های بالینی در بیماری های قلبی کودکان مورد بحث قرار گرفته است.

  • 1397/10/27
  • 622 بازدید
ninidata.com | قلب کودک شما بزرگ است ؟!!!!

قلب کودک شما بزرگ است ؟!!!!

در این مقاله به نکات مهمی در تفسیر عکس قفسه سینه قبل از مطرح کردن تشخیص "بزرگی قلب " می پردازیم .

  • 1397/10/19
  • 1.715K بازدید

2024 © ninidata.com - طراحی و پشتیبانی w3ir
Top