ninidata.com | باز هم بازی

باز هم بازی

راهکارهایی برای بازی با کودکان

  • 1400/06/06
  • 373 بازدید
ninidata.com | بی اشتهایی در کودکان

بی اشتهایی در کودکان

در این مقاله بطور فهرست وار بی اشتهایی در کودکان را مورد مطالعه قرار می دهیم .

  • 1400/04/24
  • 751 بازدید
ninidata.com | وقتی نوزادان با زنگوله بازی می کنند

وقتی نوزادان با زنگوله بازی می کنند

وقتی نوزادان با زنگوله بازی می کنند تکامل کودک و زنگوله !!!!

  • 1400/03/19
  • 378 بازدید
ninidata.com | بهترین اسباب بازی کودک ، خود شما هستید

بهترین اسباب بازی کودک ، خود شما هستید

شکل دهی ساختار مغزی و هوش کودک: چرا تحریک کودک اینقدر مهم است  تحقیقات جدید در در زمینه مغز و اعصاب ثابت کرده است که محیط شیرخواران اثرات بسیار مهمی بر روی ساختار مغز و تکامل صحیح آن دارد.در این مقاله به نقش فراهم کردن محرک های محیطی در رشد مغزی و تکاملی کودک پرداخته شده است

  • 1399/05/02
  • 471 بازدید
ninidata.com | خرید کتاب نقش بازی در رشد و تکامل کودک

خرید کتاب نقش بازی در رشد و تکامل کودک

کتاب "نقش بازی در رشد و تکامل کودکان " مکمل وب سایت بررسی آنلاین تکامل نی نی تست (فرم ASQ) منتشر شد . ،تالیف و گردآوری :دکتر کریم دلاوری متخصص اطفال

  • 1397/08/25
  • 1.345K بازدید

2024 © ninidata.com - طراحی و پشتیبانی w3ir
Top