ninidata.com | ایمنی واکسن کووید-19 در کودکان و نوجوانان

ایمنی واکسن کووید-19 در کودکان و نوجوانان

چکیده ایمنی واکن کووید در کودکان و نوجوانان

  • 1401/05/02
  • 231 بازدید
ninidata.com | :کودکان و نوجوانانی که قبلاً کووید-19 داشته اند باید همچنان واکسینه شوند

:کودکان و نوجوانانی که قبلاً کووید-19 داشته اند باید همچنان واکسینه شوند

در این مقاله ترجمه ای از وب سایت مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در مورد واکسیناسیون کووید 19 در کودکان ارائه می گردد

  • 1401/05/02
  • 226 بازدید
ninidata.com | کنفرانس آموزشی کووید مورخ سیزدهم بهمن ماه

کنفرانس آموزشی کووید مورخ سیزدهم بهمن ماه

با قرارگیری در پیک بیماری کووید این کنفرانس برای متخصصین کودکان و همکاران پزشک برگزار شده است . و نباید توسط خانواده ها برای خود درمانی استفاده شود.

  • 1400/11/14
  • 259 بازدید
ninidata.com | آدرس اینترنتی سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا

آدرس اینترنتی سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا

آدرس اینترنتی سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا

  • 1400/02/18
  • 796 بازدید
ninidata.com | بیماری همه گیر COVID-19 تغذیه سالم و فعالیت بدنی را به خطر انداخته است

بیماری همه گیر COVID-19 تغذیه سالم و فعالیت بدنی را به خطر انداخته است

در این مقاله که ترجمه شده از سایت انجمن طب اطفال امریکاست مسائل مربوط به تغذیه سالم وفعالیت بدنی و نقش خانواده ها و متخصصان اطفال در همه گیری کووید نوزده مورد ارزیابی قرار گرفته است .

  • 1399/10/04
  • 450 بازدید

2024 © ninidata.com - طراحی و پشتیبانی w3ir
Top